ಟಾಪ್ಲೆಸ್ ಇಷಾ

ಈ ನಡುವೆ ಇಷಾ ಗುಪ್ತಾಗೆ ತನ್ನ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಥರಾವರಿ ಬಿಕಿನಿ ತೊಟ್ಟ ಫೊಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ಲೆಸ್ ಫೊಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಲಿಂಗರಿ ತೊಟ್ಟು ಇಷಾ ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಸಿನ ಕೆಲವಾರು ಫೊಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಷಾಳ ಈ ಕ್ರೇಜಿಗೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಆರಾಧಕರು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಪಡೆಯಲು ಇಷಾ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಫ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷಾ ಈಗ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆ `ಬಾದಶಹೋ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.